Custom Search
Üyelik Girişi
Site Menüsü
R
OSMANLICA DERSLERİ
Takvim
Site Haritası

ÖĞ-DER ÜYELİK KAYDI

ÖĞDER- ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ'NE ÜYELİK TÜZÜĞE UYGUN ŞEKİLDE VE ŞARTLARDA GERÇEKLEŞİR.

Üyelik Formu İçin Tıklayınız..

 

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

Üyelik

MADDE 5: Dernekler Kanunu´nun öngördüğü şartları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı kabul eden eğitimciler; öğretim görevlileri, öğretmenler ve eğitimci ve öğretmen olma vasfı taşıyanlar derneğe üye olmak için başvurabilir. Derneğe üye olmak için, en az iki Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu görüş bildirmesi ve tezkiyesi şarttır.

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik başvuru formunu doldurarak dernek yönetim kuruluna, yoksa ikamet edilen yere en yakın dernek yönetim kuruluna başvururlar. İkamet edilen yerde şube kurulması durumunda üyelik yeni kurulan şubeye intikal eder. Genel Merkez Türkiye´nin her yerinden üye kaydı yapabilir. Bu üyeler ikamet ettikleri şube / en yakın şubenin üyesi olurlar.

 
Üyeliğe Kabul

MADDE 6: Genel Merkez ve Şube yönetim kurulları üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlayarak ilgiliye tebliğ eder. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Genel Merkez ve şube yönetim kurulları üyelik başvurularını hiçbir gerekçe göstermeden reddedebilir. Şubeler, her ay sonunda üyeliğe kabul edilenleri üyelik başvuru formlarının birer sureti ile birlikte liste halinde Genel Merkeze bildirirler.

 

Fahri Üyelik

MADDE 7: Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yaptığı çalışmalarla kamuya mal olmuş yurt içinde ve dışında ilim, fikir eserleri ile ve eğitim ve öğretime katkı ve hizmetleri bulunan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Genel Merkez yönetim kurulunun kararı ile fahri üyelik sıfatı verilebilir. Fahri üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tamamlanır. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

 

Üyenin Hak ve Görevi

MADDE 8: Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve doğal ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir şey ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katkı gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarını üyesi bulundukları şube genel kurullarında seçecekleri delegeler vasıtası ile kullanırlar.

 
Üyelik Aidatı

MADDE 9: Giriş aidatı ve üyelik aidatı Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

Üyelikten Çıkma

MADDE 10: Her üye; üyelikten çıkma isteğini bağlı bulunduğu şubeye, yazılı olarak bildirmek sureti ile dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş ve belirtilen tarihe kadar olan aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

 

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 11:

a)  Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile

b)   Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı hasmane tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, Dernek çalışmaları ile özel ve iş hayatında Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise, Disiplin Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu´nun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

c)   Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır.

d)   Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir.

 
Üyelikten Çıkarılma Nedenleri

MADDE 12:

a)   Dernek amacına aykırı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak,

b)   Dernek Genel Merkez ve şube yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmek,

c)   Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek,

d)   Dernek üyesi olma sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte yüz kızartıcı tavır ve davranışlar içerisinde bulunmak,

e)   Dernek faaliyetlerini ağır bir şekilde aksatmak.

 

Üyeliğin Düşmesi

MADDE 13: Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

a)   Üyenin ölmesi,

b)   İstifa etmesi,

c)   Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

d)   Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret291066
Saat
Önemli Linkler

mebbis
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
R
site sıralaması
Hava Durumu